sj 19-20: Tuimeling: Pauwenshow

  • 1 oktober 2019
  • 1K Tuimeling
  • 2K Tuimeling
  • 3K Tuimeling

De pauw (Axenroos) laat zijn mooiste veren zien. Een kind dat zich gedraagt als een pauw, toont zich,stapt naar anderen toe, neemt contact op, biedt zich aan om te spelen.