Organisatie

De school als organisatie: scholengroep, LAC, schoolraad, werkgroepen, vrijwilligers

KITOS – Katholieke scholengroep regio Mechelen

KITOS staat voor
K = Kwaliteit
  = Katholiek
I = het Individu, de leerling staat centraal
  = Innovatie
T = Talentgericht
O = Openheid
  = Onderwijs
S = Solidariteit

Basisschool Sint-Joris maakt sinds 18 februari 2017 deel uit van de KITOS scholengroep. Het nieuwe schoolbestuur ontfermt zich over 4 secundaire en 9 basisscholen. Tot deze groep behoren ook:

 • Basisscholen: Vrije kleuter & lagere school De Basis, Montessorischool Duffel, Vrije Basisschool Sint-Jan Tisselt, Vrije Basisschool DE HAM en Ursulinen Mechelen, Vrije Basisschool Sint-Lambertus Muizen.
 • Secundaire scholen: Sint-Norbertusinstituut (SNOR), COLOMAplus, Ursulinen en Hagelstein Mechelen
 • HBO5 Verpleegkunde Duffel en peda Rooienberg Duffel.

Elke school behoudt zijn eigen identiteit, opvoedingsproject en werking. De bestuurlijke schaalvergroting ondersteunt en versterkt onze school met een kwaliteitsvolle omkadering. Algemeen directeur van de scholengroep is de heer Francis Van Caer.

Meer info: www.kitosscholen.be

Werkgroepen

De werkgroepen vormen dan weer de basis voor het LAC.
Elke werkgroep bestaat uit een verantwoordelijke van het LAC, een afvaardiging van de leerkrachten/personeel en ouders. De werkgroepen vormen een belangrijke schakel voor de leefbaarheid van onze school en voorzien ons van de noodzakelijke financiële middelen.

Werkgroep mosselfeesten / eetfestijn: bijwonen van een drietal vergaderingen ter voorbereiding van een goede organisatie van onze mosselfeesten. Logistieke en praktische hulp bieden tijdens het eetfestijn.

Werkgroep speelplaats: deze werkgroep geeft mee vorm aan het nieuwe concept en de inrichting van onze speelplaatsen. Jaarlijks vullen we onze speelkoffers met nieuw speelmateriaal. Studio speelkracht zorgt voor

Werkgroep klussen/onderhoud: 4 keer per schooljaar organiseren we een klusdag. Samen met de hulp van ouders, grootouders en vrijwilligers houden we onze speelplaats netjes, voeren we kleine en grote herstellingen uit, of geven we onze klassen een nieuw likje verf.

Werkgroep computer/ict: onder leiding van onze ict coördinator worden laptops, chromebooks, robots ea. op regelmatige basis upgedate en gebruiksklaar gemaakt voor onze leerlingen en leerkrachten. Ondersteuning leerkrachten door interne opleidingen. Externe hulp van ict vaardige (groot)ouders is steeds welkom.

Werkgroep schoolevenement: logistieke en praktische ondersteuning bieden bij de organisatie van het schoolfeest.

De warmste werkgroep: jaarlijks neemt de warmste werkgroep het initiatief om een goed doel te steunen en toont haar engagement door de organisatie van een “warme of verbindende actie”. Enkele initiatieven van afgelopen jaren: Kom Op Tegen Kanker, Rode Neuzen, opruimactie buurt, tekeningen maken en liedjes zingen in het zorgcentrum, ziekenzorg, kaartjes posten voor dorpsbewoners die extra steun kunnen gebruiken,…

Werkgroep kinderhoogdagen: organisatie carnaval, Sint, vieringen in de kerk.

Werkgroep sport: organisatie sportdagen en buitenschoolse sportactiviteiten op woensdagnamiddag onder begeleiding van de (sport)leerkrachten.

Werkgroep verkeer: samen werken aan een veilige schoolomgeving en meer fietsvaardigheid van onze leerlingen. Jaarlijkse acties: helm op fluo top (zichtbaarheid in het donker), fietsexamen, wandelroute, fietscontrole, acties ism. politie Willebroek, begeleiden van de fietsuitstappen (verkeersouders) ed.

Ouderraad

Klik hier voor meer info over onze Ouderraad

Schoolraad

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (ouder-, personeelsgeleding en de lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar.
In een 4-tal vergaderingen per jaar bespreken ze samen met een directeur of bestuurder alles wat met het schoolleven te maken heeft: schoolkosten, infrastructuur, (na)schoolse activiteiten, welzijn en veiligheid, studieaanbod… De leden van de schoolraad kunnen over al die thema’s informatie vragen én advies geven aan de directie van de school. Het doel is om het schoolbeleid en de schoolwerking mee te blijven verbeteren.

Heb je een vraag of suggestie voor onze Schoolraad?
Stuur gerust een mail naar: schoolraad@sintjorisblaasveld.be

Samenstelling huidige Schoolraad

 1. Ouders
  • Grietje Biesemans
  • Evelien Moens
  • Vanessa Van Der Jeught
  • Ruben Luyten
 2. Personeelsleden
  • Sara Coenjaerts, juf 5C
  • Ruth Vleminckx, juf 2C
  • Sofie Nagels, juf IK T
  • Sophie De Brucker, juf 2B
 3. Vertegenwoordigers uit de lokale gemeenschap
  • Lieve Vleeschouwers (Parochiaal Centrum)
  • Koen Steurs (Locaal advies comité SJO / bestuurslid Kitos)
  • Jan Van Den Meersche (Locaal advies comité / technische ondersteuning infrastructuur)
  • Harry De Vleeschouwer (Locaal advies comité / ondersteuning onderhoud)

Vrijwilligers

Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers die met hun eigen talent overal een handje kunnen helpen bij oa: huiswerkbegeleiding, voorleesouders, onderhoud, speelplaatsbewaking, evenementen, begeleiding bij uitstappen, koken,…

Een vrijwilliger gaat discreet om met vertrouwelijke informatie over leerlingen en/of personeel.

Voor bepaalde opdrachten kan een vrijwilligerscontract worden afgesloten met beperkte vergoeding voor uitvoering of gemaakte kosten. Elke vrijwilliger die in opdracht van de school werkt, is verzekerd en beschermd tijdens het uitvoeren van zijn/haar opdracht.