Opvang

Voor – en naschoolse opvang Wij vragen uitdrukkelijk om geen kinderen vóór 8 uur op de speelplaatsen af te zetten. Er is voor 8u nog geen toezicht van leerkrachten. ‘s MorgensVanaf 8 uur is er in elke vestiging van onze school kosteloze opvang. Wie vroeger is, kan vanaf 7 uur terecht in de vooropvang van […]

Voor – en naschoolse opvang

Wij vragen uitdrukkelijk om geen kinderen vóór 8 uur op de speelplaatsen af te zetten. Er is voor 8u nog geen toezicht van leerkrachten.

‘s Morgens
Vanaf 8 uur is er in elke vestiging van onze school kosteloze opvang.
Wie vroeger is, kan vanaf 7 uur terecht in de vooropvang van de vestiging (kleuterschool Tuimeling of kleuterschool Hinxelaar 4 voor kleuters en leerlingen lagere school).

‘s Avonds
In elke vestiging is er kosteloze opvang tot 15u45.
Daarna organiseren wij betalende naschoolse opvang.

REGELING OPVANG:
Leerlingen van de lagere school blijven tot uiterlijk 15u45 op de Mechelsesteenweg. Ze worden onder toezicht van 2 begeleiders naar onze opvang ‘kleuterspeelzaal’ in Hinxelaar 4 overgebracht (15u45 – 18u).

Kleuters van instapklas, 1K en 2K Hinxelaar blijven in de opvang Kiekeboe (HX2) tot 17u. Daarna verzamelen zij in de opvang ‘kleuterspeelzaal’ (HX4) tot 18u.
De kleuters van 3K en eerste leerjaar Hinxelaar blijven in de opvang ‘kleuterspeelzaal’ (HX4) tot 15u45. Nadien sluiten ze aan bij de kleuters in de opvang Kiekeboe (zie hierboven).
Kleuters van de Tuimeling kunnen in hun vestiging tot 18u van de opvang genieten.

Woensdagmiddag
De school voorziet betalende opvang van 12u30 tot 13u in kleuterschool Hinxelaar en Tuimeling.
Leerlingen van de lagere school worden na schooltijd (12u30) onder begeleiding naar Hinxelaar gebracht.

Woensdagnamiddag en vakantiedagen
De opvang gebeurt via de buitenschoolse opvangdienst van de gemeente Willebroek ’t Appelboompje, Boomsesteenweg 67, 2830 Willebroek. – telefoonnummer : 03/886 35 59 of 0499/93 97 78
Vooraf inschrijven is nodig. Dit kan via de webshop van de gemeente Willebroek http://webshop.willebroek.be.

De reservatie kan ook via de computer in de bibliotheek.
Verwittig ook de school wanneer je kind naar ’t Appelboompje gaat. Kinderen dienen immers klaar te staan wanneer het busje hen komt ophalen op vestiging Hinxelaar of Tuimeling.

Opgelet : het busje van ’t Appelboompje neemt geen kinderen mee die niet vooraf werden ingeschreven.

Algemeen
Een schriftelijke melding aan de kleuterleidsters is noodzakelijk wanneer je kind naar de opvang gaat. Voor de lagere school is dit niet nodig.
Neem je kind nooit mee zonder dit aan de toezichter te melden. Zo wordt een goed overzicht bewaakt.

De toezichter geeft geen kinderen mee naar huis op weg van lagere school naar opvang Hinxelaar. Dit om de veiligheid van onze leerlingen te bewaken.

Zijn er problemen onderweg, ben je door omstandigheden te laat om je kind af te halen, is er een misverstand in de gemaakte afspraken, neem dan altijd telefonisch contact op met de school om dit te melden.

Vestiging Hinxelaar en Kiekeboe : 03/886 15 22
Vestiging Tuimeling : 03/886 23 23
Directie kleuterschool Kathy : 0470/70 28 93
Directie lagere school Eline: 0478 47 30 49

In noodgevallen contacteer je zelf bij voorkeur een vertrouwd persoon die je kind kan oppikken.
Indien dit regelmatig gebeurt is het handig de gegevens van de “contactpersoon noodopvang” ook door te geven aan de opvangverantwoordelijke(n). De toezichter kan in nood, zelf contact opnemen met de door u aangeduide persoon.

De school laat kinderen nooit aan hun lot over.

Bijdrageregeling
vanaf 8 uur tot 15u45 : gratis
op woensdag vanaf 8 uur tot 12u30 : gratis
opvang voor 8u en na 15u45 : €0,75 per begonnen kwartier
opvang woensdagmiddag van 12u30 tot 13u : €0,75 per begonnen kwartier
sociaal tarief (vanaf het 3de kind van één gezin op onze school): gratis opvang.

De registratie en verwerking van de opvangbeurten gebeurt via een scanner.
‘s Ochtends scant de toezichter wanneer je kind op school aankomt (tussen 7u en 8u).
‘s Middags wordt 1 beurt gescand indien je kind blijft ineten op school.
’s Avonds (en op woensdagmiddag) scant de toezichter wanneer je kind de school verlaat.

Belangrijk : meld je ALTIJD bij de toezichter wanneer je je kind afhaalt. Indien dit niet gebeurt, wordt de opvang automatisch tot 18u (13u op woensdag) aangerekend.

Betaling opvangkosten
5x per jaar gebeurt de verrekening via de schoolrekening.
Indien de rekeningen niet tijdig betaald worden, kan na 2 schriftelijke aanmaningen (waarvan 1 aangetekend) het kind de toegang tot de opvang ontzegd worden.

Boetetarief
De naschoolse opvang is maximaal open tot 18 uur en woensdag maximaal tot 13 uur. Misbruik van de openingsuren is niet toegestaan.
Wanneer je je kind te laat afhaalt in de avondopvang (na 18u) of op woensdag (na 13u) rekenen we een forfaitaire vergoeding aan.

Deze bijkomende forfaitaire vergoeding bedraagt €7,50 per afhaalpunt. Dit boetetarief vereffenen we via de schoolrekening en komt ten goede aan de toezichter.

Overschrijding van de openingsuren zonder overmacht is slechts beperkt aanvaardbaar: wanneer een kind tot drie maal zonder grondige reden te laat wordt afgehaald kan de opvang beëindigd worden.

Bijzondere omstandigheden
Zieke kinderen mogen niet in de opvang. Bij plotse ziekte of een ongeval verwittigen we de ouders onmiddellijk. Bij een ongeval en indien we de ouders niet kunnen contacteren, brengen we het kind voor de eerste zorgen naar de dichtstbijzijnde spoedafdeling.

De kinderopvang vertrouwt de kinderen toe aan wie het hoederecht of het bezoekrecht heeft of aan de hem/haar aangeduide persoon. De ouders verwittigen de kinderopvang vooraf wanneer derden hun kinderen komen afhalen.

Indien een kind niet wordt afgehaald en er niemand bereikbaar is, schakelt de school de politie in.

Leerlingen mogen de opvang alleen verlaten enkel indien de ouders hiertoe schriftelijk hun toestemming hebben verleend.

Wanneer een kind zaken met opzet vernielt of regels niet respecteert, bespreken we dit met de ouders. Indien het kind verder dit gedrag blijft vertonen, kan de school het kind de toegang tot de opvang weigeren

Beroepsgeheim
De school en de personen die de opvang verzorgen zijn gebonden door het beroepsgeheim. Vertrouwelijke informatie wordt niet openbaar gemaakt.

Middagopvang

Het middageten gebeurt onder toezicht.
We vragen de leerlingen te zwijgen tijdens het eten.

Leerlingen van de lagere school nemen hun middagpauze rustig in de klas op wisselende tijdstippen: 2 dagen van 12u10 tot 12u30 en 2 dagen van 12u30 tot 12u50.
Kleuters eten samen per leeftijdsgroep in de refter.

Voor de middagpauze rekent de school een remgeld van € 0,75 euro per beurt aan voor personeels-, verwarmings- en onderhoudskosten. De verrekening gebeurt via de schoolrekening.

We streven naar en kiezen voor herbruikbare verpakkingen, voorzien van NAAM en KLAS:

  • een brooddoos;
  • een drinkbus of beker ( GEEN BRIK, BLIK of PLASTIC FLESJE!);

Kinderen nemen alle lege verpakkingen terug mee naar huis.