Hinxelaar 1C: letterkoffer

  • 18 oktober 2023
  • 1e leerjaar

Iedere week stellen we beurtelings de letterkoffer voor aan onze klasgenootjes.

Telkens we een nieuwe letter hebben geleerd, mag het koffertje met iemand mee naar huis. Thuis versieren we het letterblad met tekeningen en plaatjes van woorden waarin we die letter horen. We gaan ook op zoek naar voorwerpen die passen in het koffertje. We nemen plaats op de juffenstoel en vragen de aandacht van iedereen: Horen we de klank vooraan, achteraan of ergens daartussen? Iedereen zoekt mee! Het is spannend als de koffer open gaat… wat toveren de kinderen eruit? Tot slot een groot applaus en dan staat de koffer alweer klaar om op reis te gaan naar …